top of page
BEC.jpg

BARRI ESPAI DE CONVIVÈNCIA

Font: La directa

QUÈ ÉS?

Aquest projecte neix l'any 2000 amb l'objectiu de construir una radiografia sociopolítica dels barris de Barcelona. El BEC es constitueix com una acció diagnòstica i participativa des del moviment veïnal cap als barris de la ciutat.

És un projecte que vol emergir des de la mateixa ciutadania, tenint en compte tots els veïns, veïnes, entitats i agents socials dels barris estudiats. Així doncs, aquest treball comptarà amb l’estreta participació i col·laboració d’escoles i moviments socials claus del barri.

DRETS2.jpg

Font: La directa

QUÈ FEM?

El projecte es compon de dos vessants:

→ Xerrades dinàmiques als centres educatius amb l’objectiu de donar veu als infants perquè puguin donar el seu punt de vista del barri.

→ Una diagnosi del barri, en la qual l’equip es proposa abordar els següents punts que es consideren importants: 

 • Analitzar el context històric del barri.

 • Detectar de problemàtiques i situacions de vulnerabilitat social

 • Difondre enquestes i entrevistes per recollir opinions.

 • Col·laborar amb els principals agents socials de la zona.

COM HO FEM

 • Investigant la memòria històrica del barri.

 • Radiografiant l’estat actual del barri mitjançant un treball de camp.

 • Observant com ha canviat el barri els darrers anys. 

 • Analitzant i comparant les visions col·lectives i individuals.

 • Estudiant les problemàtiques detectades amb l'objectiu de visibilitzar la realitat veïnal.   

OBJECTIUS

 • Observar i exposar vivències i problemàtiques pròpies del barri.

 • Recollir i elaborar  dades estadístiques sobre el barri.​​

 • Cartografiar les problemàtiques detectades. 

 • ​Elaborar mitjançant fonts fotogràfiques, una història visual del barri.

 • Donar veu als infants amb l’objectiu que mostrin el seu punt de vista del barri.

 • Obtenir un retorn social mitjançant una exposició on es presentarà el projecte.

 • Realitzar una radiografia general de la situació del barri en l'actualitat.

RADIOGRAFIES PER BARRIS

LINEAS_edited.png

EL RAVAL

bottom of page