top of page

DRETS DELS INFANTS

Font pròpia

NENES.jpg

QUÈ ÉS?

És un projecte de la FAVB que està dins de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i col·labora activament amb la plataforma Teixim Xarxa. Va ser creada l’any 2009, des de llavors segueix en peu mitjançant la realització de xerrades a diversos centres educatius de la ciutat. Cada any se selecciona un barri diferent per a dur a terme el projecte. 

El principal objectiu resideix en donar eines als nois i noies amb l'objectiu que esdevinguin un subjecte polític conscient capaç de defensar i lluitar per una vida digna.

xarxa_09.jpg

Font pròpia

OBJECTIUS

 • Informar els infants i joves sobre quins són els seus drets.

 • Mostrar als infants i joves quins drets s’estan vulnerant arreu del món i a Catalunya.

 • Apropar als infants i joves les diverses normatives internacionals que els protegeixen.

 • Conscienciar als infants i joves sobre les conseqüències del bullying i el ciberbullying. 

 • Donar eines als infants i joves perquè puguin utilitzar les xarxes socials amb responsabilitat. 

 • Fomentar el sentit crític davant la informació que reben per part dels mitjans de comunicació.

 • Explicar als infants i joves què és la violència de gènere i com aquesta és fomentada sovint per algunes cançons comercials.

QUÈ FEM?

 • Es realitza una diagnosi del barri seleccionat extraient les diverses problemàtiques d’aquest. 

 • Es fa un anàlisi històric del territori amb l’objectiu d’explicar-ho posteriorment als infants i joves. 

 • S’estableix una relació entre les principals problemàtiques i la vulneració de drets. 

 • Es fan xerrades a escoles (últim cicle de primària) i instituts (secundària) en les quals: 

  • S’explica als infants i joves quins drets i deures tenen, parant atenció a aquells que es vulneren de manera sistèmica tant al seu barri com a altres indrets del món. 

  • Es treballa la conscienciació i el sentit crític a l’hora d’utilitzar les xarxes socials i rebre informació per part dels mitjans de comunicació. 

 • Per últim, es realitzen una sèrie de dinàmiques destinades a conscienciar els alumnes pel que fa a la violència de gènere i a l'ús de les xarxes socials, entre altres. Aquestes s’adapten a les necessitats del centre i són les següents:

DINÀMIQUES

hola.png
hola2.png
hola3.png
hola4.png
bottom of page